Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bonitace   
Posouzení psa pro vhodnost zařazení do chovu s ohledem na kriteria daná standardem plemene - vyplnění hodnot do bonitační karty.
Po posousení a kladném vyjádření je pes zařazen jako chovný pes či chovná fena zápisem do průkazu původu. V opačném případě je neuchovněn a ztrácí možnost míti štěňata s PP.
Bonitace probíhá v den konání Klubové výstavy svatobernardských psů v Mladé Boleslavi,v odpoledních hodinách po výstavě a pak podle počtu psů na podzim v říjnu nebo listopadu,informace získáte u jednatelky klubu pí.Hájkové tel.:723 435 720
Před bonitací
Než půjdete na bonitaci musíte mít splněné podmínky pro bonitování.
1.podmínkou je  navštívit nejméně dvě výstavy z toho musí být jedna  
   mezinárodní,národní nebo klubová, druhá stačí oblastní nebo krajská.
2.podmínka je vyhodnocený rentgen kyčlí tzv. DKK (dysplazie kyčelního kloubu)
   -možné udělat až od 18.měsíce věku psa
3.podmínka - minimální věk psa nebo feny 22.měsíců
Pro bonitaci  potřebujete účast na 2 výstavách a z nich  posudek minimálně výborný nebo velmi dobrý s číselným označením(známkou).
To znamená,že pokud půjdete na výstavu se štěnětem tak dostanete posudek jen velmi nadějný,nebo nadějný -což není známka jen slovní ohodnocení a tato výstava není uznána pro bonitaci.
Na bonitaci si vezmete jak originál PP, tak jeho kopii.
 
Plán výstav najdete na internetových stránkách www.cmku.cz v nabídce výstavy. Musíte však včas ,nejlépe 2-3 měsíce předem napsat nebo zatelefonovat pořadateli výstav o přihlášky neboli propozice výstavy. Je důležité si dobře přečíst propozice - bernardýn patří do skupiny FCI II.
Přihlášky je nutné vyplnit čitelně podle dat v průkazu původu psa. Na výstavu s sebou vezmete originál  PP,očkovací průkaz psa s platným očkováním (očkování musí být starší 30 dní před výstavou),vstupní list,který obdržíte od pořadatele výstavy(asi týden před výstavou).
Dále pro pejska misku na vodu,kartáč,vodítko s obojkem,hadr na utření tlamy..
A dále co na výstavě?
Při vstupu do areálu výstavy předložíte ke  kontrole veterináři očkovací průkaz a dále potvrdíte u vstupní kanceláře účast (předložíte vstupní list) a zde dostanete i katalog a vystavovací číslo.
V katalogu (obdržíte na výstavě zdarma pokud vystavujete)si přečtete důležité informace ,jako v kterém kruhu je Váš pes posuzován a k tomuto kruhu se přesunete.V katalogu je i nabídka dalších výstav.
Po předvedení  svého psa dostanete od rozhodčího vašeho kruhu posudek,který si můžete nechat zapsat na vyhrazeném místě na výstavišti do originálu průkazu původu a při získání titulu můžete obdržet ve výdejně cen třeba kokardu,plaketu nebo pohár.
V případě,když si zapomenete na výstavišti zapsat posudek,můžete požádat ČMKU a nechat si jej dopsat,musíte zaslat originál PP a výstavní posudek doporučeně na adresu
Českomoravská kynologická unie,sekretariát, Jankovcova 53,170 00 Praha 7.
 
Rentgeny kyčlí DKK
Ve věku nejméně 18 měsíců , objednáte svého psa u veterinárního lékaře, může být ve Vašem okolí, který zhotovuje rentgeny DKK psů.(nedělá každý)
Ten psu zrentgenuje kyčelní klouby a snímek odešle veter.lékaři,který tento rentgen vyhodnotí.
U bernardýnů snímky DKK vyhodnocuje
Veterinární klinika, MVDr.Jaromír Ekr, Pražská 94, 500 04 Hradec Králové, tel./fax : 495 533 261,
DKK se teprve monitoruje,žádný stupeň nevylučuje z chovu,ale pes nesmí kulhat.
Pro bonitaci si kopii vyhodnocení vystavené p.MVDr.Ekrem vezmete s sebou, originál si ponecháte.
Po bonitaci – pes a fena jsou uchovněni
A co dál……..
Máte uchovněného psa a teď jej musíte zaregistrovat. Připravíte si originál průkazu původu, kopie výstavních posudků , kopii DKK kyčlí a kopii bonitačního listu a připojíte dopis se žádostí na přeregistraci chovného psa.
To vše zašlete doporučeně na adresu :
Českomoravská kynologická unie, plemenná kniha SB,Jankovcova 53,
170 00 Praha 7.
Po všech těchto formalitách můžete již krýt feny.
Máte uchovněnou fenu , nejdříve si musíte zažádat o chovatelskou stanici ,vyřízení trvá přibližně 2měsíce. O tiskopisy na žádost o chov.stanici zažádáte na Českomoravská kynologická unie, sekretariát, Jankovcova 53,170 00 Praha .
Po vyplnění žádosti -připravte si tak 10 možných názvů Vaší stanice- zašlete zpět na ČMKU a budete čekat. Cena přiznání názvu Chovatelské stanice je 1500,-Kč a tento chráněný název přijde poštou na dobírku.
Než se fena bude hárat , tak si vyberete chovného psa .Pozor na příbuzenskou plemenitbu.Tj.nesmíte spojit fenu a psa se stejnými  rodiči,prarodiči a nejlépe i praprarodiči.Proto je NUTNÉ před výběrem psa zhlédnout jeho průkaz původu a porovnat ho s průkazem původu vaší feny!
Nebo o doporučení vhodného psa můžete požádat poradce chovu bernardýnů p.Otakar Vondrouš, Ptácká 215/87, 293 01 Mladá Boleslav.Tel.: 723 710 955
U poradce chovu si také před háráním feny zažádáte o krycí listy,které se vyplníte s majitelem psa při nakrytí feny. Krycí list dostanete 2x.- jeden odešle majitel psa po nakrytí zpět poradci chovu a jeden zůstane Vám jako majiteli feny.
Po narození štěňat odešlete druhý vyplněný krycí list poradci chovu, který Vám po jeho obdržení zašle žádanky o tetovací čísla. Zde se zapisují jména štěňat.
První vrh začíná písmenem „A“,tak všechna štěňata budou začínat písmenem „A“, Nejdříve se píší podle abecedy psi a pak feny.(např.Ajax,Arnie,Agáta,Amsel,Athea, atd).
V žádance je také kolonka o rodičích,ta se vyplní požadovanými údaji a dále je název chov.stanice, když ji máte uznanou tak ji tam napíšete, v případě, že žádost o chov.stanici ještě nebyla vyřízena ,napíše se do kolonky chov. stanice „zažádáno o chov.stanici“.
Vyplněnou žádanku zašlete na adresu : Českomoravská kynologická unie, plemenná kniha,Jankovcova 53 , 170 00 Praha 7. – nejdéle do 3-4týdnů stáří štěňat.
Pokud nemáte tak společně s žádankou pošlete žádost o zaregistrování chovné feny , k tomu potřebujete poslat doporučeně originál průkazu původu,kopii výstavních posudků,kopii DKK a kopii bonitačního listu.
Plemenná kniha přiřadí tetovací čísla a během 14 dní Vám zašle vyplněnou žádanku zpět.
Po obdržení žádanky s tetovacími čísli od plem . knihy, uvědomte poradce chovu p.Vondrouše se kterým se domluvíte kdy se dostaví štěňata natetovat
.
K novému majiteli mohou jít štěňata po dovršení nejméně 50 dnů věku ( stáří po 7 týdnu ).Nezapomeňte štěňatům nejdéle do 5 dnů stáří dát odstranit paspárky na zadních nohách ,řádně odčervovat, poprvé ve 14 dnech a poté každých 14 dní až do věku 3měsíců,dále každý měsíc až do půl roku, do roka po třech měsících.Dále je nejlépe odčervovat 2x ročně .
K novému majiteli by mělo jít štěně alespoň 1 x očkováno (6- 8 týden),základní vakcinaci (určí lékař).
 
V případě , že i s chovným psem nebo fenou dále navštěvujete výstavy a získáváte tituly,můžete je dát dopsat na plemenné knize, aby štěňata měla ve svém průkazu původu napsané všechny tituly svých rodičů.
Stačí jen zaslat kopii PP a výstavních posudků na adresu: Českomoravská kynologická unie, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 , a požádat o jejich dopsání k chovnému psu nebo feně.
Podmínky pro splnění některých titulů např. Junioršampion ČR,interšampion atd.... najdete na stránkách www.cmku.cz
Členství v klubu chovatelů svatobernardského psa
Roční příspěvek činí 300,-Kč.Členové dostávají  2 x ročně klubový "Zpravodaj".

O přihlášky můžete požádat jednatelku pí.Martinu Hájkovou, Obilní trh 9, 602 00 Brno, tel.:723 435 720

Výběr vhodného spojení
Tato volba přísluší chovateli, tedy majiteli chovné feny. Vždy by se mělo jednat o cílevědomou plemenitbu při zachování biologického zdraví, charakteristických vloh a specifických vlastností plemene. Chovatel tak usiluje o odchov co nejlepších štěňat, kteří budou co nejvíce odpovídat požadavkům standardu.
K chovu mohou být využiti pouze jedinci, kteří prošli úspěšně bonatací a jsou „uchovnění“. Přestože bude k chovu využit bonitovaný pes/fena, je třeba mít na mysli, že se málo kdy jedná o ideálního představitele plemene, nýbrž bernardýna s menšími či většími nedostatky, které jsou uvedeny v bonitační kartě. Dobrý chovatel si je vědom nedostatků své feny a snaží se pro ni vybrat co nejvhodnějšího psa. Krycího psa zásadně nevybíráme podle kritéria „tak toho máme za rohem“! Ani pouhá nepříbuznost není sama o sobě vypovídající o vhodném spojení. Pro lepší orientaci o nedostatcích chovných jedinců může sloužit právě výsledek z bonitace, který je zapsán v bonitační kartě a zároveň uveden u všech chovných psů/fen v naší databázi bernardýnů. Ve zkratce lze říct, že nedostatky jednoho by měli být kompenzovány přednostmi druhého. O chovatelství nelze hovořit v případě, že oba vybraní rodiče disponují hned několika stejnými nedostatky/chybami. V tomto případě se jedná o nezodpovědné množitelství v pravém slova smyslu.

Po narození štěňat
Ihned po narození štěňat zašlete vyplněný originál krycího listu poradci chovu, na základě kterého vám poradce chovu zašle žádanku o tetovací čísla. Do žádanky vyplníte jména štěňat, která začínají vždy stejným počátečním písmenem (První vrh A, druhý vrh B, …). Jména se vypisují dle abecedy a to nejdříve psy, potom feny. Tuto žádanku zasílá chovatel na adresu ČMKU ve stáří 3–4 týdnů věku štěňat. Jakmile chovatel obdrží z ČMKU přidělená tetovací čísla oznámí to poradci chovu, se kterým se dohodne na termínu kontroly vrhu a na tetování štěňat. Štěňata mohou odcházet od chovatele nejdříve po dovršení věku 7 týdnů.
V prvních dnech života štěňat (do 5. dne) je třeba odstranit na zadních končetinách paspárky.

Export štěněte
Pokud některé z Vašich štěňat půjde k novým majitelům do zahraničí, je třeba zažádat na ČMKU o vystavení exportního průkazu! Pokud štěňe půjde do zemí v rámci Evropské unie, tak nepotřebuje žádné zvláštní dokumenty, pouze řádně vystavený pas.

Import štěněte nebo dospělého psa
V případě, že si přivezete bernardýna ze zahraničí, je třeba mít k němu exportní průkaz, který zašlete na ČMKU, kde dojde k registraci a přidělení českého čísla.

Body k bonitační kartě:

A – VARLATA
0 – obě
9 – kryptorchid

B – POČET ZUBŮ
0 – úplný
6 – malé zuby (zejména řezáky)
8 – chybí (P1, M3)
9 – chybí více

C – SKUS
0 – nůžkový pravidelný
3 – těsný nůžkový
4 – nůžkový nepravidelný
5 – klešťový pravidelný
6 – klešťový nepravidelný, těsný předkus kontakt řezáků
8 – předkus s min. kontaktem
9 – podkus, předkus

D – HLAVA
0 – typická s výrazným stopem
1 – málo znatelná čelní rýha
2 – příliš těžký spodní pysk
3 – málo vyvinutý horní pysk
4 – nadměrně vyvinuté záhyby kůže na hlavě
5 – nedostatečně široká hlava
6 – málo výrazný stop
7 – úzká hlava
8 – nevýrazný stop
9 – hlava netypická s nevýrazným stopem

E – NOS
0 – odpovídající standardu
6 – hřbet nosu vyklenutý
7 – zužující se nos
8 – příliš dlouhý nos
9 – zcela bez pigmentu

F – OKO
0 – tmavé typické
3 – mírně otebřené víčko
4 – vchlípené víčko
5 – uložení oka nestandardní
7 – světlejší oko
8 – svislá otevřená víčka
9 – oko zcela světlé

G – UCHO
0 – souměrně dobře nasazené
2 – nedostatečně přilehlé
3 – vysoko nasazené
4 – těžké nebo příliš lehké
5 – nízko nasazené

H – HRUDNÍK
0 – odpovídající standardu
5 – mírně úzký
6 – úzký
7 – příliš hluboký
8 – úzký plochý
9 – velmi měkký-plochý, velmi úzký

CH – HŘBET
0 – rovný pevný
2 – úzký
3 – krátký
4 – dlouhý
5 – nepevný volný
6 – mírně vyklenutý
7 – mírně prohnutý
8 – prohnutý
9 – mělký velmi prohnutý nebo vyklenutý

I – BEDRA
0 – pevná
7 – mírně volná
8 – volná

J – ZÁĎ
0 – odpovídající standardu
3 – úzká
4 – krátká
5 – dlouhá
6 – strmá
7 – mírně převýšená
9 – velmi převýšená

K – OCAS
0 – nesený svisle
1 – příliš dlouhý
2 – krátký
3 – vodorovně nesený
4 – nízko nesený
5 – vysoko nesený
6 – záhyb na konci
7 – stočený do strany
8 – vodorovně nesený stočený nahoru
9 – stočený nad hřbet

L – PÁNEVNÍ KONČETINY
0 – korektní postoj
3 – úzká tlapka
4 – tlapka otevřená
6 – postoj vybočený
7 – postoj mírně strmý
8 – postoj kravský nebo sudovitý
9 – postoj velmi strmý

M – HRUDNÍ KONČETINY
0 – korektní postoj
2 – úzká tlapka
3 – rozevřená tlapka
4 – postoj sbíhavý
5 – měkké nadprstí
6 – mírně sudovité
7 – postoj úzký
8 – loket vbočený nebo vybočený
9 – velmi nekorektní sudovitý nebo vybočený

N – CHODY
0 – pravidelné
2 – mimochod
4 – vzadu úzké
6 – vybočuje
7 – nepravidelné
8 – vázané
9 – velmi vázané s kulháním, vrozené kulhání

O – PIGMENTACE HLAVY
0 – pravidelná tmavá maska
1 – pravidelná světlá maska
2 – nepravidelná maska v rámci standardu, tečky na čenichu
7 – bílé zbarvení na uších
8 – neúplná pigmentace čenichu a pysků
9 – nestandardní pigmentace hlavy

P – PIGMENTACE TĚLA
0 – standartní plášťová nebo plotnová
1 – převládající bílá barva
2 – neúplný krční límec
4 – červenohnědé tečky/stříkance v bílé srsti
9 – nestandardní

R – SRST KRÁTKÁ
0 – typická
6 – praporec na ocase
7 – praporec na nohách
8 – nepravidelná dlouhá
9 – netypická nestandard

R – SRST DLOUHÁ
0 – typická
3 – příliš dlouhá
4 – krátká
5 – zvlněná na hřbetě
6 – hrubá
7 – otevřená
9 – celková kudrnatost

S – POVAHA
0 – vyrovnaná
3 – flegmatik
5 – bázlivá
7 – neklidná
9 – neklidná agresivní

T – VADY TYPU
0 – typický
6 – těžký málo ušlechtilý
7 – příliš lehký
9 – netypický výraz pohlaví

U – KRK
0 – odpovídající standardu
4 – příliš krátký
5 – nadměrně vyvinutý lalok

a – kohoutková výška (hůlková)
psi minimálně – 70cm
feny inimálně – 65cm

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář